Namīpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana

Namīpašumu pārvaldība

Pakalpojums piemērots daudzdzīvokļu namu vai biroju ēku īpašniekiem - gan fiziskām, gan juridiskām personām. Pakalpojums sevī ietver gan īpašuma pārvaldību, gan apsaimniekošanu.

Namīpašuma pārvaldība - īpašnieka interešu pārstāvība attiecībās ar īrniekiem un nomniekiem. Pārstāvība notiek uz pilnvaras pamata.

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana - ēkas nodrošināšana ar komunālajiem pakalpojumiem un komunikāciju uzturēšana labā tehniskā stāvoklī. Nepieciešamības gadījumā tiek veikti arī ēkas labiekārtošanas vai uzlabošanas darbi.

Apvienojot abus pakalpojumus pārvaldību un apsaimniekošanu, tiek nodrošināta pilna pakalpojumu pakete, kas atbrīvo namīpašnieku no jebkāda veida rūpēm par namīpašumu. Vienlaikus tiek nodrošināts finanšu plūsmas caurspīdīgums un nepieciešamības gadījumā arī izstrādāts jauns stratēģijas plāns, kas uzlabo ienesīgumu un atvieglo ikdienas darbības ar namīpašumu. 

Namīpašuma pārvaldības un apsaimniekošanas ietvaros namīpašnieks tiek nodrošināts ar:

  • nepieciešamo personālu veicamo darbu izpildei;
  • pārstāvību līgumattiecībās ar īrniekiem un nomniekiem, tostarp īrnieku un nomnieku piemeklēšanu;
  • tehnisku jautājumu risināšanu - gan koplietošanas telpās, gan īres/nomas platībās;
  • juridisku pakalpojumu un grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu;
  • interešu pārstāvību visās valsts un pašvaldības institūcijās;
  • efektīvu pakalpojuma izpildi, ko nodrošina kompānijas darbs ar pārbaudītām un atzītām programmām un sistēmām.

 

Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa:

  • Daudzdzīvokļu ēkas pārvaldīšana - no 0,60 eur/m2 + PVN
  • Daudzdzīvokļu ēkas apsaimniekošana - no 0,50 eur/m2 + PVN

 

Šobrīd kompānija pārvalda un apsaimnieko 5 namīpašumus Rīgā.

Sazinieties ar mūsu nekustamā īpašuma pārvaldīšanas nodaļu un saņemiet piedāvājumu Jūsu īpašuma pārvaldībai.