Namīpašumu pārvaldība

 

Namīpašumu pārvaldība

Mēs nodrošināsim, lai Jūsu īpašums būtu perspektīvs investīciju objekts.

Piedāvājam pakalpojumu kopumu, sākot no rēķinu apmaksas un nomnieku atrašanas līdz pat juridisku jautājumu risināšanai un pilnam tehniskajam atbalstam. 
Mūsu uzņēmums nodrošina ēku inženiersistēmu  nepārtrauktu darbību, operatīvu tehnisko apkalpošanu, uztur iespējami komfortablāko un drošāko vidi , kā arī optimizē ekspluatācijas izdevumus. Minētās darbības ļauj saglabāt investīciju objektu vērtību un vairot to.

Mūsu līdzšinējā pieredze ir izsakāma jau 6000 veiksmīgi pārvaldītos kvadrātmetros dažāda veida objektos: biroju ēkās, daudzdzīvokļu namos utt. Unikālās zināšanas un augsti kvalificētu speciālistu komanda ļāvusi mums iemantot uzticama partnera reputāciju.

Ja jums ir ēka, kurai nepieciešama efektīva pārvaldība, esat atraduši īsto sadarbības partneri!

Sazinieties ar mūsu nekustamā īpašuma pārvaldīšanas nodaļu un saņemiet piedāvājumu Jūsu īpašuma pārvaldībai.