Corvin ekspertu viedoklis

Iznomā vai izīrē tiešsaistē? Vērs uzmanību DAC7!

 

DAC7 ziņošanas pienākums digitālajām platformām

Tuvojoties jaunajam gadam, Corvin Real Estate vēlas vērst uzmanību Digitālo ieņēmumu platformu pārredzamības likumprojektam (DAC7), ko izstrādājusi Eiropas Savienības Padome un kas stāsies spēkā no 2023. gada 1. janvāra.

Mūsdienās saimnieciskā darbība un ekonomiskie procesi kopumā nav iedomājami bez digitālajām platformām tiešsaistes vidē. Tiešsaistes tirdzniecības vietu (online retail) un lietotņu veikalu (retail app) sniegtās iespējas ir plašas, tām pievienojas arī sociālo mediju resursi. Arī tie, kas vēlas gūt ienākumus no sava nekustamā īpašuma, izmanto dažādas specializēto nekustamo īpašumu digitālās platformas. Latvijā tās ir sludinājumu vietnes ss.com un city24.lv, Lietuvā – domoplius.lt, Igaunijā – kv.ee, kā arī populārākās starptautiskās brīvdienu īstermiņa īres platformas – booking.com, airbnb.com, u.c. Līdz šim nodokļu tiesību akti Eiropā nespēja izsekot tehnoloģiju straujajai attīstībai, tāpēc vairumā gadījumu pārdevējiem, kas izmantoja šāda veida digitālās platformas, bija iespēja izvairīties no nodokļu maksāšanas. Tomēr jaunās Eiropas Savienības līmeņa direktīvas ieviešana šo situāciju mainīs.

Saskaņā ar Eiropas Padomes pieņemto direktīvu digitālajām platformām (DAC7), no 2023. gadu digitālajām platformām un to operatoriem tiek noteikts pienākums sniegt informāciju par digitālās platformas izmantojošo pārdevēju ienākumiem. Šie noteikumi ievieš ziņošanas pienākumu digitālajām platformām, kuras atrodas gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Tas nozīmē, ka valstu nodokļu administrācijām (Latvijā – Valsts ieņēmumu dienests/VID) turpmāk būs pieejama informācija par pārdevēju veiktajiem darījumiem un no tiem gūtajiem ieņēmumiem. Turklāt visu Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļu administrācijas automātiski varēs apmainīties ar informāciju par šiem pārdevējiem un viņu gūtajiem ienākumiem. Pirmais ziņojums par 2023. gadu dalībvalstīm būs jāiesniedz līdz 2024. gada 31. janvārim.

Likumprojekts tika pieņemts jau 2021. gada martā, un digitālajām platformām bija laiks izvērtēt DAC7 ietekmi uz to darbību, kā arī pārskatīt savu atbilstību prasībām. Tagad ar jauno situāciju sastapties aci pret aci pienākusi kārta arī pārdevējiem, tajā skaitā nekustamā iznomātājiem un izīrētajiem. Realitātē jaunā direktīva nozīmē to, ka VID no digitālajām platformām (piem., Airbnb) saņems sarakstu, kurā būs iekļauti uzņēmumi un fiziskas personas ar pilniem viņu identifikācijas datiem un detalizētu informāciju par ienākumiem, kas gūti, izmantojot šo platformu. Pēc tam šie dati tiks salīdzināti ar uzņēmuma vai fiziskas personas nodokļu deklarāciju. Neatbilstības gadījumā tiks uzsākta nodokļu aprēķinu pārbaude, lai atgūtu nodokli par nedeklarētajiem ienākumiem.

Par ko ziņos?

DAC7 ziņošanas pienākums attiecas uz digitālajām platformām, kas ļauj pārdevējiem būt saistītiem ar citiem lietotājiem, lai sniegtu šādus pakalpojumus:

  • personisks pakalpojums;
  • preču pārdošana;
  • transporta noma;
  • nekustamā īpašuma (dzīvojamā, komerciālā, cita veida) īre/noma.

Kurš ziņos?

Ar digitālo platformu, uz kuru attiecas DAC7 ziņošanas pienākums, saprotama jebkura programmatūra (tīmekļa vietne, lietotne, tostarp mobilā lietotne), kas ļauj lietotājiem izveidot savienojumu ar citiem lietotājiem, lai sniegtu iepriekš norādītos pakalpojumus.

Aicinām katru īpašnieku izvērtēt savu atbilstību saimnieciskās darbības veicēja statusam un saistošajām nodokļu tiesību aktu prasībām – atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. No šī likuma 11. panta “No saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšana” izriet, ka fiziskās personas darbība kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja darījumiem piemīt regularitāte un sistemātiskums (trīs un vairāk darījumi taksācijas periodā vai pieci un vairāk darījumi trijos taksācijas periodos); un darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

 

Likums par “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”: https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli

Detalizēti ar DAC7 likumprojekta dokumentiem angļu valodā iespējams iepazīties: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021L0514

 

 

 

Atpakaļ