Corvin ekspertu viedoklis

NĪN nomaksas stafetes kociņš: kad to pārņem nekustamā īpašuma pircējs?

Nekustamo īpašumu kompānijas Corvin Real Estate speciālisti ikdienā bieži sastopas ar jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) nomaksu īpašuma pirkšanas-pārdošanas darījuma gadījumā. Klientos neizpratni raisa jautājumi: No kura brīža izbeidzas NĪN maksāšanas pienākums pārdevējam un no kura brīža to sāk maksāt īpašuma pircējs? Vai nekustamā īpašuma pircējs nodokli sāk maksāt līdz ar īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā vai no nākamā taksācijas gada?

Lai jau sākotnēji kliedētu apmulsumu, Corvin Real Estate skaidro: Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” - ja īpašums tiek iegādāts pirkšanas-pārdošanas rezultātā starp fiziskām vai juridiskām personām, tad NĪN jaunais īpašnieks sāk maksāt no nākamā taksācijas gada (neatkarīgi no tā, vai īpašnieku maiņa notikusi gada sākumā vai beigās).

Pēc būtības, lai zemesgrāmatā nekustamo īpašumu pārreģistrētu uz jauno īpašnieku, dokumentu iesniegšanas brīdī NĪN ir jābūt nomaksātam līdz tekošā taksācijas gada beigām. Pēc likuma šis pienākums gulstas uz pārdevēju, taču mēdz būt gadījumi, kuros puses vienojas, ka jaunais īpašuma īpašnieks par laika periodu no pārreģistrācijas brīža līdz tekošā gada beigām pārdevējam atgriež apmaksāto NĪN.

Būtiski ievērot, ka no brīža, kad īpašums ir pārreģistrēts uz jauno īpašnieku, viņam ir pienākums viena mēneša laikā griezties savā pašvaldībā un deklarēt savu dzīvesvietas adresi vai adresi, kurā ir sasniedzams.

 

Informācijai

NĪN aprēķināšanai par pamatu tiek ņemta īpašuma kadastrālā vērtība, ko savukārt aprēķina Valsts zemes dienests. NĪN tiek aprēķināts no nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības pēc stāvokļa taksācijas gada 1. janvārī. Konkrētā nekustamā īpašuma objekta kadastrālo vērtību iespējams bez maksas uzzināt portālā www.kadastrs.lv.

Par nodokļu apmēriem un apmaksas kārtību informācija atrodama likumā par “Par nekustamā īpašuma nodokli”.

Informācija par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā atrodama likumā “Zemesgrāmatu likums”. Ar likumu saturu iespējams iepazīties tiesību aktu vietnē www.likumi.lv.

 

Atpakaļ