Jaunumi

Īres līguma reģistrācija VID uz 10% likmi

Corvin Real Estate atgādina, ka  Nekustamā īpašuma izīrēšana vai iznomāšana uz atlīdzības pamata ir klasificējama kā saimnieciskā darbība, un no gūtajiem ienākumiem ir jāmaksā Iedzīvotāju ienākumu nodoklis (IIN).Lai atvieglinātu saimniecisko darbību, pagaidām Valsts ieņēmumu dienestā (VID) nav jāveic saimnieciskās darbības reģistrācija, bet gan tiek piedāvāts Nekustamā īpašuma īpašniekiem iesniegt VID ar īrnieku noslēgta līguma kopiju. Līguma kopija jāiesniedz ir 5 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Reģistrējot  noslēgto līgumu VID, Nekustamā īpašuma īpašniekam IIN nodokļa apmērs tiks aprēķināts 10% apmērā no gūtajiem ienākumiem.  Reģistrējot līgumu uz šo fiksēto nodokli, no gūtajiem ienākumiem ir iespējams atrēķināt tikai nekustamā īpašuma nodokli. Šajā gadījumā citi izdevumi nav  atrēķināmi.

Gadījumā, ja Nekustamais īpašums tiek iznomāts juridiskai personai un Līgums tiek reģistrēts VID uz 10% likmi, tad nomniekam ir pienākums ieturēt no nomas maksas 10% un pārskaitīt tos valsts budžetam.

Gada ienākumu deklarācija par nekustamā īpašuma izīrēšanu vai iznomāšanu ir iesniedzama VID vienu reizi gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam par iepriekšējo gada periodu un nodokli apmaksā Izīrētājs 15 dienu laikā no gada ienākuma deklarācijas iesniegšanas brīža.

Iesniegt VID īres va nomas līgumu  un gada iesnienākumu deklarāciju var personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā vai iesniedzot tos caur Elektronisko deklašanās sistēmu (EDS). 

Atpakaļ