Corvin ekspertu viedoklis

Ienākuma nodoklis no nekustamā īpašuma izīrēšanas

Corvin Real Estate informē, ka arī 2020.gadā ir iespējams nekustamā īpašuma izīrētājiem reģistrēt īres līgumu Valsts Ieņēmumu dienestā (VID) uz  10 % likmi. Saimnieciskās darbības veids saucas -  nereģistrēta saimnieciskā darbība.

 

Kas ir nereģistrēta saimnieciskā darbība?

Ja Izīrētājam nav būtiski saimnieciskās darbības  izdevumi  attiecībā uz  izīrēto nekustamo īpašumu, tad Izīrētājam ir:

 • tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību, bet ir jāpaziņo VID par to 5 dienu laikā no īres līguma noslēgšanas brīža;
 • jāveic  saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaite (izdevumi netiek uzskaitīti, izņemot nekustamā īpašuma nodoklis);
 • katru gadu līdz 1.jūnijam jāiesniedz gada  ienākumu deklarācija;
 • jāapmaksā IIN 10% apmērā no gūtā ienākuma. IIN apmaksa jāveic 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas brīža VID.

 

Nereģistrētas saimnieciskās darbības gadījumā ir svarīgi arī zināt, ka:

 • ja ienākums tiek gūts no juridiskas personas, nodokli ietur izmaksas vietā.  Ja nodoklis nav ieturēts, fiziskā persona nodokli aprēķina rezumējošā kārtībā par kalendāro gadu, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju;
 • nav jāveic  Valsts sociālās obligātās (VSOI) iemaksas.

 

Kas tiek uzskatīti par ienākumiem?

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas ir:

 • īres vai nomas maksa;
 • īrnieka vai nomnieka veiktie maksājumi par dzīvokļa apsaimniekošanu un pārvaldīšanu;
 • īrnieka vai nomnieka veiktie nodokļu maksājumi par nekustamo īpašumu;
 • īrnieka vai nomnieka veiktie zemes nomas maksas maksājumi.

 

Nereģistrētas saimnieciskās darbības reģistrēšana Valsts ieņēmumu dienestā (VID)

 • piecu dienu laikā, pēc īres vai nomas līguma noslēgšanas brīža,  Valsts ieņēmumu dienestam jāpaziņo, ka tiek veikta šāda veida saimnieciskā darbība, kura netiks reģistrēta (attiecīgi nebūs arī saimnieciskās darbības veicēja apliecības);
 • Jāiesniedz VID  rakstiski noslēgts īres vai nomas līgums.

 

Svarīgi! 

Reģistrēt saimniecisko darbību var:

 • pats saimnieciskās darbības veicējs;
 • pilnvarotā persona, kuru darbojas uz pilnvaras pamata, kas izdota pie notāra.
Atpakaļ