13. gadsimtā tagadējā Bražciema teritorijā atradās viens no Zemgales bīskapijas pārvaldes centriem —  Svētās Marijas pils (1219-1228).

Bražciemā ir īpatnēja priežu audze, kurai noteikts dabas liegums.