Kaugurciems (jūras krasta līnija) - viena no hercoga Jēkaba 17.gs. jūras ostām, kurā ieveda franču sāli, tabaku, vīnu, siļķes un citas preces, savukārt izveda kuģu kokus, ozola baļķus, darvu, labību un linsēklas. Pirmie peldviesi Kaugurciemu mājās apmetās jau 18. gadsimtā.

1960. gados tika aizsākta daudzstāvu namu būve starp Sloku un Kaugurciemu, kā rezultātā tika  izveidota Jūrmalas Kauguru mikrorajons. Arī mūsdienās Kauguru apbūvē ir novērojama padomju laiku daudzstāvu apbūve, bet gar jūras krasta līniju ir izveidojies pievilcīgs privātmāju rajons. Kauguri ir ar labi attīstītu infrastruktūru.