Kurzemes hercogu Slokas muižai piederošais Bāžciems jeb Bāžnieki  izveidojās pie Slokas miestiņa robežas, ko iezīmēja Vecslocenes upe ar dzirnavām. 1925. gadā ciemu pievienoja Slokas pilsētai.